YourPosition:  Home  >  Birdwatching Tour  >  Wuyuan and Poyanghu Birdwatching Tour
Wuyuan and Poyanghu Birdwatching Tour

Wuyuan and Poyanghu Birdwatching Tour

Duration:7 days
Destination:Nanchang--Wuyuan--Wucheng--Poyanghu Lake--Nanchang
Birds possible
Best season:November-March

7 Days Wuyuan and Poyanghu Birdwatching Tour

Day 1: